Beheerder

CARAH asbl
Rue Paul Pastur 11, 7800 Ath
Tel.: 068/26.46.81
E-mail: info@carah.be
www.carah.be
Ondernemingsnummer: BE0412.404.111
RPR Doornik

Cookiebeheerbeleid

In overeenstemming met artikel 6, al. 1, punten a) en f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR) van 27 april 2016 worden drie soorten cookies gebruikt bij het surfen op deze website:

  • Zogenaamde ‘noodzakelijke’ cookies: deze zijn essentieel voor een correcte werking van de website tijdens het surfen. Met deze cookies kunnen ook geanonimiseerde statistieken worden berekend. Ze kunnen niet worden geweigerd en worden opgeslagen gedurende 12 maanden.
  • ‘Functionele’ cookies: deze houden verband met de diensten van derden, zoals de geïntegreerde mediaspelers van Mapbox, YouTube en SoundCloud. De bewaartermijn van de cookies en hun bijbehorende gegevens en de verwerking daarvan zijn afhankelijk van de bovengenoemde derden.
  • ‘Prestatiecookies’ tot slot: deze verzamelen niet-geanonimiseerde statistische gegevens. Ze worden maximaal 26 maanden bewaard.

U kunt op elk moment uw voorkeuren veranderen over de cookies die u op uw apparaat toestaat via de cookiemanager onderaan op de pagina. U kunt cookies ook verwijderen door in uw internetbrowser de browsegeschiedenis te wissen.

De artikelen 15 tot 22 van de GDPR geven u het recht om:

  • de details van de verzamelde persoonsgegevens op te vragen.
  • de bestemming van de verwerking van de bovengenoemde gegevens op te vragen, indien verwerking is voorzien.
  • de correctie of de verwijdering (‘vergeetrecht’) van uw persoonsgegevens te vragen.
  • een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens en cookies niet zijn gerespecteerd, verzoeken wij u om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via de volgende procedure: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen