Equipe 2021

Betrokken partijen in het project

Doorgaan naar artikel*

Partners

CPIE Chaîne des Terrils

Het CPIE Chaîne des Terrils (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) is een vereniging die actief is in het hele mijnbekken van de regio Nord-Pas-de-Calais. De vereniging houdt zich bezig met educatie en sensibilisering rond milieu, erfgoed, duurzame ontwikkeling, eco-burgerschap enz.

Ze organiseert ook diverse opleidingen: BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, een certificaat voor jeugd- en sportanimatie en algemene educatie), een opleiding tot Guide Nature et Patrimoine Volontaire (Vrijwillig natuur- en erfgoedgids), cursussen voor natuuronderzoekers … Daarnaast voert het CPIE tal van studies uit, zoals natuur- en erfgoedinventarisaties en ecologische monitoring en evaluaties (ringen en zenderen van dieren).

Het CPIE Chaîne des Terrils speelde een leidende rol in het kader van INTERREG IIIA en IVA en nam ook deel aan het microproject INTERREG 3A.

Espace Environnement

Espace Environnement is al ruim dertig jaar een erkende pluralistische en onafhankelijke vereniging en een neutrale organisator van raadpleging en participatie van de belanghebbenden in het gebied rond de thematiek leefomgeving, met een bijzondere focus op de begeleiding van burgers, zowel in Wallonië als in Frankrijk. Espace Environnement beschikt over een degelijke kennis van de terrils door middel van overlegdossiers waarin energievalorisatie, maatschappelijke betrokkenheid en behoud van biodiversiteit samenkomen. De vereniging heeft ook de opkomst en de uitvoering van routes voor trage wegen en diverse wijkdynamieken mee in goede banen geleid.

CARAH

Het CARAH (Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la Province du Hainaut) is een structuur van de provincie Henegouwen die expertise heeft ontwikkeld op diverse gebieden, zoals de biologische evaluatie van de mijnsites en de duurzame herwaardering van erfgoed.

In de loop van de projecten is een vruchtbare samenwerking tot stand gekomen met verschillende overheidsdiensten (Wallonië, gemeenten) en met andere partijen die bij het mijnbouwthema betrokken zijn (bijv. PCDN).

Ardenne & Gaume

Ardenne & Gaume werd opgericht in 1941 en is een pioniersvereniging in België.

Haar missie is het behoud en de promotie van het natuurlijke, historische en landschappelijke erfgoed, in het bijzonder door de oprichting en het beheer van natuurgebieden in Wallonië.

Momenteel beheert en beschermt Ardenne & Gaume meer dan honderd natuurgebieden in heel Wallonië. Al die natuurgebieden samen – zowel particulier, erkend als in staatsbezit en andere gebieden die in overleg worden beheerd – zijn goed voor enkele duizenden hectaren beschermde natuur.

CBNBL

Het CBNBL (Conservatoire Botanique National de Bailleul) is sinds 1991 erkend door het Franse ministerie voor ecologie als verantwoordelijke instanti voor het bestuderen van de flora en vegetatie in Noordwest-Frankrijk. In dat kader heeft het CBNBL al vaak meegewerkt aan de implementatie van evaluatiemethoden voor de erfgoedwaarde en de kwetsbaarheid van de flora en vegetatie. Het voerde onder meer de evaluatie en de hiërarchische indeling uit van de mijnbouwsites in Noord-Frankrijk.

Natecom

Natecom is een vzw die werd opgericht in 1970 door een groep enthousiastelingen. Sinds 1973 werkt de vzw mee aan het onderzoek, het behoud en de herwaardering van de terrils in de regio rond Binche, een seminatuurlijke omgeving die getuigt van het mijnbouwverleden van de streek. De vzw is door Wallonië erkend als ‘Centre d’Interprétation’ (bezoekerscentrum) voor de terrils en als plaatselijke milieuvereniging.

Geassocieerde partners

Stad Charleroi

De stad Charleroi zal competenties van verschillende afdelingen inbrengen voor het project, vooral die van de Dienst voor Toerisme, een bevoorrechte gesprekspartner van het Waalse Commissariat général au Tourisme (CGT), de dienst Stedenbouwkunde, die zich bezighoudt met opdrachten op het gebied van ruimtelijke ordening om de leefomgeving te verbeteren, en de dienst Stadsecologie, die instaat voor het onderhoud, de aanleg en de inrichting van de openbare groene ruimten.

Chana

Charleroi Nature, beter bekend als Chana, is een milieu-vzw opgericht in 2009 op initiatief van een groepje mensen die bekommerd waren om de bescherming en de herwaardering van het natuurlijke erfgoed van de stad Charleroi. De vzw heeft meerdere missies: de coördinatie van het Plan Communal de Développement de la Nature (Gemeentelijk Plan voor Natuurontwikkeling) van Charleroi, educatie rond milieu en wetenschappelijke cultuur, en de ontwikkeling van acties voor het behoud van de biodiversiteit in de groene en stedelijke ruimten van de agglomeratie van Charleroi.